Міжнародна конференція «Енергетична інфраструктура України: практичні аспекти інтеграції з енергосистемами країн Центральної Європи»

У конференції взяли участь посли ЄС та Вишеградської Групи, ключові експерти та високі представники урядів країн Центральної Європи, Європейського енергетичного співтовариства та Європейської енергетичної хартії, енергетичного бізнесу України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн.

Конференція була першим публічним кроком КІНЕД, метою якого було розширити та поглибити міжнародний діалог з актуальних питань посилення енергетичної  безпеки, надійності постачання та диверсифікації джерел енергії для України і країн-партнерів по Енергетичному Співтовариству та ЄС. Головним чином обговорювалися питання стосовно перспективи розвитку співпраці між Україною та країнами Центральної Європи у напрямку інфраструктурної інтеграції та вдосконалення регуляторної політики на основі зближення нормативної бази України з енергетичним законодавством ЄС. За словами Олександра Нарбута, Президента, голови Стратегічної Ради Київського інституту енергетичних досліджень: «метою конференції є розробка практичних рекомендацій з інфраструктурної інтеграції і регуляторних аспектів, які стануть необхідним стимулом до подальших дій з розвитку енергетичного сектору в Україні і країнах Центральної Європи».

Під час конференції Надзвичайний Посол Республіки Польща в Україні Генріх Литвин зазначав: «У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію [Політичної частини Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом], яка сприятиме поступовій економічній інтеграції України і ЄС, одним з ключових аспектів є створення правової системи, яка гарантуватиме інвесторам право виходу на ринки у відповідності до норм та стандартів ЄС. […] Членство України в Енергетичній Спільноті й імплементація енергетичних пакетів ЄС відкриває шлях до створення спільного газового ринку України та Центральної Європи, також до значних інвестицій в енергетичний сектор з країн ЄС». Надзвичайний і Вповноважений Посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр зауважив: «Країни Центральної і Східної Європи повинні об’єднатися з Україною, аби спільно розглянути можливості ринкової інтеграції, диверсифікації і співпраці для забезпечення енергетичної безпеки в регіоні та в цілому в Європейському Союзі. Участь Угорщини ти Польщі в цьому процесі є надзвичайно важливою та конструктивною».

З детальним звітом конференції можна ознайомитися тут