Головні цілі і завдання

Основні завдання та напрями діяльності KERI є:

  • Проведення комплексних аналітичних досліджень у галузі енергетики, аналіз впливу енергетики на економічні, екологічні, соціальні  процеси в державі;
  • Надання експертних, консультативних та наукових  послуг для прийняття рішень щодо реформування енергетичної галузі, підвищення її ефективності, стійкості, екологічної чистоти та зниження енергоємності національної економіки;
  • Сприяння розвитку конкурентного енергопрофіцитного ринку в Україні з вільним вибором споживачем постачальників енергетичних продуктів та послуг,  принципах балансу економічно-правової доцільності та соціальної справедливості, сервісної моделі влади, побудови громадянського суспільства;
  • Розробка рекомендацій органам влади, громадським організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, міжнародним організаціям пропозицій щодо пріоритетних напрямів та змісту необхідних реформ енергетичної галузі та шляхів її здійснення;
  • Організація і проведення просвітницької діяльності, аналіз та роз’яснення існуючих проблем розвитку та реформ енергетичного ринку, пошук шляхів їх вирішення, покращення поінформованості громадськості;
  • Налагодження зв’язків, обміну досвідом та співпраці з українськими та іноземними громадськими, професійними об’єднаннями та організаціями, в галузі досліджень економічного і політичного розвитку ринку енергетики.