Експертиза

Команда Інституту володіє багаторічним досвідом в галузі досліджень, комплексного аналізу, моделювання  та розробки правової бази для енергетичних ринків, регулювання енергетичного  сектору, законодавства з енергоефективності, впровадження Умов для програм донорів, зокрема, для програм ЄС, методології встановлення тарифів та розробці нормативної бази в енергетиці України, адаптації українського законодавства до acquiscommunautaire Європейського Союзу, надання технічної допомоги державним структурам (Верховній Раді України, Національній Комісії з питань регулювання в енергетиці, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, і т.д.) в питаннях регулювання енергетики , економіки і правових питаннях.

Створення Інституту було продиктоване як особливою важливістю питань енергетичної безпеки та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів для соціально-економічного розвитку України, як і світу в цілому, так і гостротою проблем і викликів, що постали перед Україною в останні роки і навіть місяці.